Cracow – Muenster 2019 Conference

W dniach 6 – 7 grudnia 2019 roku
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się jubileuszowa konferencja międzynarodowa uświetniająca trzydziestolecie współpracy z Fachhochschule Muenster

pt. „Management sciences and challenges of digitalization”
W konferencji wzięło udział 40 naukowców z Polski i z Niemiec

Organizatorami ze strony Polskiej byli:

Katedra Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Fundacja Zarządzania Międzynarodowego

Patronat honorowy nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół.