Artykuły – wytyczne

ARTYKUŁY:

Konferencji będzie towarzyszyć publikacja książki zawierającej zbiór artykułów nadesłanych przez uczestników. Wybierzemy wydawnictwo za 100 punktów.

Objętość artykułu nie powinna przekraczać 16 stron. Każda dodatkowa strona w publikacji będzie wiązać się z symboliczną opłatą (35 zł/stronę).

Artykuły przyjmowane będą w języku angielskim.

Prosimy stosować załączony szablon MS Word jako obowiązujący przy  przygotowywaniu artykułów na konferencję.

Wszelkie grafiki czy wykresy w artykule powinny być przygotowane w odcieniach szarości (bez kolorów) w stosunkowo dużej rozdzielczości (tak by były wyraźne i czytelne)

Abstrakty oraz gotowe artykuły prosimy przesyłać na adres:
sedlakp@uek.krakow.pl do 25 maja 2019.

Organizatorzy w ciągu 3 dni roboczych potwierdzą otrzymanie tekstu. W razie braku potwierdzenia prosimy o ponowną wysyłkę lub kontakt telefoniczny.