Profesor zwyczajny nauk o organizacji i zarządzaniu (1976). Wieloletni dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, były wiceprezes Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Oznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Edukacji Narodowej. 

Zainteresowania:

metodologia zarządzania; projektowanie systemów zarządzania; teoria organizacji i zarządzania


 

 

Wybrane publikacje:

Teoria organizacji i zarządzania (WSE, Sopot 1966), współautor Alfred Czermiński;

Wpływ ogólnej teorii systemów na rozwój teorii organizacji (Problemy Organizacji 18/1970);

Metoda obserwacji migawkowych w badaniu organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego (PWE, Warszawa 1973);

Projektowanie systemów zarządzania (PWN, Warszawa 1979);

Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki (PWN, Warszawa 1986), współautor Adam Stabryła;

Metodologiczne aspekty zarządzania (Ossolineum, Wrocław 1986), współautor Adam Stabryła

 

 

 

 

Współpraca z firmami

Katedra Zarządzania Międzynarodowego ze względu na meritum swojego nauczania stara się nawiązywać aktywną współpracę z firmami i organizacjami zewnętrznymi. Celem takiej współpracy ma być...

Współpraca międzynarodowa

Dodatkowe uatrakcyjnienie programu studiów, stanowi możliwość wyjazdu każdego studenta specjalności Zarządzanie międzynarodowe na tygodniowe seminarium międzynarodowe, realizowane naprzemiennie...