Specjalności prowadzone przez Katedrę

Specjalności prowadzone przez Katedrę

Specjalność Zarządzanie międzynarodowe została utworzona z inicjatywy kierownika Katedry Prof. dr hab. dr h.c. Janusza Teczke w 1999 roku na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Katedra tworzyła ją z myślą o studentach, którzy są zainteresowani działalnością korporacji międzynarodowych, zarządzaniem nimi oraz optymalizowaniem istotnych dla nich wewnętrznych i zewnętrznych procesów.

Program studiów

Program studiów dla specjalności Zarządzanie międzynarodowe został ułożony w sposób umożliwiający Absolwentom specjalności poznanie nowoczesnych tendencji w zarządzaniu przedsiębiorstwami, a także różnorodnych metod i technik zarządzania oraz negocjowania, przy uwzględnieniu specyficznych uwarunkowań współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw, takich jak: aspekty prawne, ekonomiczne, technologiczne, środowiskowe i kulturowe. Specjalność dzieli się na profile, dając studentom możliwość wyboru dalszej specjalizacji.

Studia stacjonarne II stopnia

W roku akademickim 2008/2009 na studiach II stopnia na Wydziale Stosunków Międzynarodowych została wprowadzona specjalność Zarządzanie międzynarodowe. Na specjalność składają się profile: Systemy zarządzania w przedsiębiorstwach międzynarodowych, Lobbing międzynarodowy oraz Zarządzanie logistyczne.

Współpraca z firmami

Katedra Zarządzania Międzynarodowego ze względu na meritum swojego nauczania stara się nawiązywać aktywną współpracę z firmami i organizacjami zewnętrznymi. Celem takiej współpracy ma być...

Współpraca międzynarodowa

Dodatkowe uatrakcyjnienie programu studiów, stanowi możliwość wyjazdu każdego studenta specjalności Zarządzanie międzynarodowe na tygodniowe seminarium międzynarodowe, realizowane naprzemiennie...