PRACOWNICY KATEDRY ZARZĄDZANIA MIĘDZYNARODOWEGO

Konsultacje pracowników Katedry: http://katzm.uek.krakow.pl/konsultacje

   
KIEROWNIK
PROFESOR
NADZWYCZAJNY:                    prof. UEK dr hab. Piotr Buła
 
 
ADIUNKCI:                                dr Dorota Dziedzic
                                                dr Krzysztof Machaczka
                                                dr Monika Sady
                                                dr Piotr Sedlak
                                                
 
STARSI WYKŁADOWCY:       dr Halina Łyszczarz
 
 
 
 

ASYSTENCI:                 

                                                                                                                   

                                              dr Bartosz Niedzielski                                                                                                                            

                                              mgr Dominika Guja                                      

                                              mgr inż. Tomasz Schroeder                                                                                                                                       mgr Patryk Stawiarski    

                                              mgr Marta Uznańska                                                                                                                     

 

 
 
SPECJALISTA:                mgr Małgorzata Mech
 
 

WSPÓŁPRACOWNICY KATEDRY:

                                                                  dr Monika Jedynak

                                                                  dr Danuta Kajrunajtys

                                                                  dr Marian Krupa

                                                                  dr Michał Patkaniowski

                                                                  dr Maciej Pękala

                                                                  dr Dominika Salwa

                                                                  dr Maria Serda

                                                                 mgr Kuba Więcaszek

                                                                 mgr Maciej Winiarski

                                                            

 

 

                                                         

Współpraca z firmami

Katedra Zarządzania Międzynarodowego ze względu na meritum swojego nauczania stara się nawiązywać aktywną współpracę z firmami i organizacjami zewnętrznymi. Celem takiej współpracy ma być...

Współpraca międzynarodowa

Dodatkowe uatrakcyjnienie programu studiów, stanowi możliwość wyjazdu każdego studenta specjalności Zarządzanie międzynarodowe na tygodniowe seminarium międzynarodowe, realizowane naprzemiennie...