Konferencje Katedry Zarządzania Międzynarodowego:

Konferencje Katedry Zarządzania Międzynarodowego dla polskich profesorów nauk organizacji i zarządzania:

 

Katedra Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN,

Międzynarodowe Centrum Naukowo - Badawcze im. Prof. dr hab. Jerzego Trzcienieckiego

oraz

Fundacja Zarządzania Międzynarodowego

mają zaszczyt zaprosić na:

 

 

VIII konferencję dla polskich profesorów nauk organizacji i zarządzania pt.

Nauki zarządzania – wczoraj, dziś, jutro

 

Konferencja poświęcona jest pamięci
prof. dra hab. dr h.c. Janusza Teczke

 

 

Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 września 2018 na

Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

 

 

Patronat nad konferencją objęli:

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół.  Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej

 

 

Szczegółowe informacje: http://katzm.uek.krakow.pl/konferencja-krakow-2018

 

 

 

Współpraca z firmami

Katedra Zarządzania Międzynarodowego ze względu na meritum swojego nauczania stara się nawiązywać aktywną współpracę z firmami i organizacjami zewnętrznymi. Celem takiej współpracy ma być...

Współpraca międzynarodowa

Dodatkowe uatrakcyjnienie programu studiów, stanowi możliwość wyjazdu każdego studenta specjalności Zarządzanie międzynarodowe na tygodniowe seminarium międzynarodowe, realizowane naprzemiennie...