Konferencja w Rosji 2016

 

W dniach 9 - 13 września 2016 w Sankt Petersburgu w Rosji odbyła się

VI konferencja zagraniczna dla polskich profesorów nauk organizacji i zarządzania,

"Modern challenges in Management science in Russia and Poland: areas for collaboration and research".

W konferencji wzięło udział ponad 45 naukowców z Polski.

 

W tym roku uczelnią goszczącą był Petersburski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny (http://en.unecon.ru/). Jest to uczelnia kształcąca ponad 60 000 studentów, która powstała z fuzji 3 największych Uniwersytetów w Sankt Petersburgu (Petersburskiego Państwowego Uniwersytetu Inżynierii i Ekonomii,  Petersburskiego Stanowego Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Petersburskiego Państwowego Uniwersytetu Usług i Ekonomii). Petersburski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny zatrudnia ponad 4000 pracowników naukowych.

 

Organizatorami ze strony Polskiej byli:

  • Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN,

  • Katedra Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

  • Fundacja Zarządzania Międzynarodowego

Współpraca z firmami

Katedra Zarządzania Międzynarodowego ze względu na meritum swojego nauczania stara się nawiązywać aktywną współpracę z firmami i organizacjami zewnętrznymi. Celem takiej współpracy ma być...

Współpraca międzynarodowa

Dodatkowe uatrakcyjnienie programu studiów, stanowi możliwość wyjazdu każdego studenta specjalności Zarządzanie międzynarodowe na tygodniowe seminarium międzynarodowe, realizowane naprzemiennie...