W dniach 6-10 września 2014 w Kiszyniowie (Chişinău) Republika Mołdawii odbyła się

IV konferencja zagraniczna dla polskich profesorów nauk organizacji i zarządzania.

"Nauki zarządzania w okresie destabilizacji. Perspektywa Polski i Mołdawii".

 

 

Organizatorami konferencji byli:

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN,

Katedra Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz

Fundacja Zarządzania Międzynarodowego

we współpracy z

Akademią Ekonomiczną w Kiszyniowie

 

W konferencji udział wzięło 26 naukowców z Polski oraz 18 naukowców mołdawskich.

 

Uczelnia goszcząca

Mołdawiapaństwo europejskie położone między Ukrainą i Rumunią na powierzchni około 34 tys. km2.  Język urzędowy: rumuński ( lokalnie także: rosyjski, ukraiński, gagauski)

Kiszyniów – stolica i największe miasto Mołdawii.  Zamieszkane przez około 600 tys. mieszkańców.

 

Główne zabytki:

Cerkiew Narodzenia Pańskiego z XVIII wieku

bulwar Stefana III Wielkiego

domy z XIX wieku

sobór z I poł. XIX wieku

łuk triumfalny z 1846 (zdjęcie obok)

 

Akademia Ekonomiczna w Kiszyniowie (Mołdawia)

  • Rok założenia:  25 września 1991
  • Rektor: prof. Grigore Belostecinic
  • Największa uczelnia ekonomiczna w Mołdawii
  • Nowoczesny kompleks uniwersytecki
  • Współpraca międzynarodowa z ponad 120 krajami
  • Członkostwo między innymi w: European University Association (EUA),Francophone University Association (FUA), Black Sea Universities Network (BSUN), Central European Initiative University Network (CEI - University Network).

Współpraca z firmami

Katedra Zarządzania Międzynarodowego ze względu na meritum swojego nauczania stara się nawiązywać aktywną współpracę z firmami i organizacjami zewnętrznymi. Celem takiej współpracy ma być...

Współpraca międzynarodowa

Dodatkowe uatrakcyjnienie programu studiów, stanowi możliwość wyjazdu każdego studenta specjalności Zarządzanie międzynarodowe na tygodniowe seminarium międzynarodowe, realizowane naprzemiennie...