Konferencja w Hiszpanii 2011

 

 

W dniach 17 - 21 września 2011 w Granadzie w Hiszpanii odbyła się

 

I konferencja zagraniczna dla polskich profesorów nauk organizacji i zarzadzania

 

"Wyzwania współczesnego zarządzania w okresie transformacji z perspektywy Polski i Hiszpanii"

 

 

Organizatorami konferencji byli:

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN

Universidad de Granada, Granada, Hiszpania

Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków

Fundacja Zarządzania Międzynarodowego, Kraków


 

Komitet Naukowy

członkowie Prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN
prof. dr hab. Bogdan Nogalski
czł. koresp. PAN Wiesław Grudzewski
prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
prof. dr hab. Zdzisława Janowska
czł. koresp. PAN Andrzej K. Koźmiński
prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz
prof. dr hab. Tadeusz Listwan
prof. dr hab. Maria Romanowska
prof. dr hab. Janusz Strużyna
prof. dr hab. Michał Trocki
prof. dr. Victor Jesus Garcia MoralesKomitet Organizacyjny

prof. dr hab. Janusz Teczke
prof. dr. Victor Jesus Garcia Morales, Universidad de Granada
dr. Antonio Mihi Ramirez, Universidad de Granada
dr Halina Łyszczarz
dr Piotr Buła
dr Michał Patkaniowski
mgr Piotr Sedlak
mgr Dominika Guja
mgr Monika Sady

Współpraca z firmami

Katedra Zarządzania Międzynarodowego ze względu na meritum swojego nauczania stara się nawiązywać aktywną współpracę z firmami i organizacjami zewnętrznymi. Celem takiej współpracy ma być...

Współpraca międzynarodowa

Dodatkowe uatrakcyjnienie programu studiów, stanowi możliwość wyjazdu każdego studenta specjalności Zarządzanie międzynarodowe na tygodniowe seminarium międzynarodowe, realizowane naprzemiennie...