Konferencja 2004

 

I Międzynarodowa Konferencja organizowana przez Katedre Zarządzania Międzynarodowego odbyła się na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 11-12 października 2004.Zarządzanie międzynarodowe w kontekście zmian geopolitycznych w Europie i na świecieorganizowana przez Katedrę Zarządzania Międzynarodowego Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Celem konferencji była analiza wpływu aktualnych zmian geopolitycznych na świecie na funkcjonowanie przedsiębiorstw międzynarodowych oraz wypracowanie innowacyjnych metod reagowania na zagrożenia wpływające na rozwój organizacji.

Na konferencji referentami były takie znakomitości świata nauki jak:

Prof. Danny L. Balfour, Ph.D. (School of Public and Nonprofit Administration Grand Valley State University, USA), Prof. Dawna Rhoades, Ph.D. (College of Business, Daytona Beach, Florida, USA), Prof. dr hab. Janusz Teczke (Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Polska), Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Polska), Prof. dr hab. Bogdan Nogalski (Uniwersytet Gdański, Polska)

biorące udział w trzech blokach tematycznych:

1) Globalizacja vs regionalizacja działalności przedsiębiorstw międzynarodowych - wyzwania dla współczesnej nauki
2) Globalizacja vs regionalizacja działalności przedsiębiorstw międzynarodowych - w ocenie przedsiębiorstw
3) Determinanty dynamiki rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych


Materiały konferencyjne z uwzględnieniem dyskusji zostały wydane w formie książkowej.

 

Współpraca z firmami

Katedra Zarządzania Międzynarodowego ze względu na meritum swojego nauczania stara się nawiązywać aktywną współpracę z firmami i organizacjami zewnętrznymi. Celem takiej współpracy ma być...

Współpraca międzynarodowa

Dodatkowe uatrakcyjnienie programu studiów, stanowi możliwość wyjazdu każdego studenta specjalności Zarządzanie międzynarodowe na tygodniowe seminarium międzynarodowe, realizowane naprzemiennie...