Aktualności

Pożegnanie Absolwentów 2017

W sobotę, 24 czerwca 2017 odbyła się trzynasta już uroczystość Pożegnania Absolwentów organizowana przez Katedrę Zarządzania Międzynarodowego, kierowaną przez prof. dr. hab. Janusza Teczke.


Wśród tegorocznych Absolwentów byli studenci studiów stacjonarnych I oraz II stopnia specjalności Logistyka Międzynarodowa i specjalności Zarządzanie Międzynarodowe.

Świadkami tego wydarzenia byli również przedstawiciele Władz naszej uczelni: Prorektor ds. Kształcenia i Studentów prof. dr hab. Krzysztof Surówka, Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej, Prodziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych prof. UEK dr hab. Karolina Klecha - Tylec oraz Prodziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych dr hab. Wojciech Giza.


Organizacja gali Pożegnania Absolwentów była możliwa dzięki fundatorom i partnerom, wśród których byli: firma BP  Europa - Oddział w Polsce, Ośrodek Sportu i Rekreacji „Kolna”, Wawel SA, Bahlsen oraz Krakowska Szkoła Biznesu, stowarzyszenie Ad Meritum, a także Dział Promocji naszego Uniwersytetu.

Zapraszamy na stronę - Pożegnanie Absolwentów 2017

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Współpraca z firmami

Katedra Zarządzania Międzynarodowego ze względu na meritum swojego nauczania stara się nawiązywać aktywną współpracę z firmami i organizacjami zewnętrznymi. Celem takiej współpracy ma być...

Współpraca międzynarodowa

Dodatkowe uatrakcyjnienie programu studiów, stanowi możliwość wyjazdu każdego studenta specjalności Zarządzanie międzynarodowe na tygodniowe seminarium międzynarodowe, realizowane naprzemiennie...