Aktualności

 

 

Katedra Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN

oraz

Fundacja Zarządzania Międzynarodowego

mają zaszczyt zaprosić na:

 

IX konferencję zagraniczną dla polskich profesorów nauk organizacji i zarządzania.

 

Konferencja odbędzie się w dniach:

 

7 - 11 września 2019

we Lwowie

 

Uczelnią goszczącą będzie Uniwersytet Bankowości na Ukrainie, jedna z 10 najlepszych uczelni na Ukrainie.

Uczelnia kształci 2000 studentów, a jej Lwowski Instytut szczyci się wieloletnią tradycją -

funkcjonuje już od 1940 roku.


 

Patronat honorowy nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół.  

 

Informacje o konferencji na stronie: http://katzm.uek.krakow.pl/konferencja-lwow-2019

 

 

Załączone pliki

Współpraca z firmami

Katedra Zarządzania Międzynarodowego ze względu na meritum swojego nauczania stara się nawiązywać aktywną współpracę z firmami i organizacjami zewnętrznymi. Celem takiej współpracy ma być...

Współpraca międzynarodowa

Dodatkowe uatrakcyjnienie programu studiów, stanowi możliwość wyjazdu każdego studenta specjalności Zarządzanie międzynarodowe na tygodniowe seminarium międzynarodowe, realizowane naprzemiennie...