Ad Meritum

Ad Meritum

„Najlepsi z najlepszych…”Jeżeli jesteś studentem stosunków międzynarodowych specjalności "Zarządzanie Międzynarodowe",
to możesz spróbować zostać członkiem Ad Meritum.W 2005 roku, po długim okresie przygotowawczym, powstało studenckie Stowarzyszenie Ad Meritum. Zostało ono założone i jest w pełni prowadzone przez studentów specjalności Zarządzanie międzynarodowe i pod patronatem

Prof. dr hab. Janusza Teczke oraz Katedry Zarządzania Międzynarodowego.

Do działalności w naszym Stowarzyszeniu zapraszamy wszystkich studentów Specjalności!

Znajdziecie nas na stronie: http://admeritum.eu/  Kontakt:

Stowarzyszenie Ad Meritum
31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27

email: 

Współpraca z firmami

Katedra Zarządzania Międzynarodowego ze względu na meritum swojego nauczania stara się nawiązywać aktywną współpracę z firmami i organizacjami zewnętrznymi. Celem takiej współpracy ma być...

Współpraca międzynarodowa

Dodatkowe uatrakcyjnienie programu studiów, stanowi możliwość wyjazdu każdego studenta specjalności Zarządzanie międzynarodowe na tygodniowe seminarium międzynarodowe, realizowane naprzemiennie...