#Ładowanie#


OMG you're so lucky! You got an LV bag AND an iPad?! Man, my parents would never do that for me, lol! Congrats! The bag is good looking. Louis Vuitton Purses

,

Louis Vuitton Purses I love the mono, and you don't have to worry about it showing dirt etc.

,

ohhhh i hope they do! Louis Vuitton Damier

,If I was going to get a NF i'd get a Mon Mono! LV,Wow! I love everything you got and your collection! Congrats! LV,

great pics, thanks for sharing!!! Louis Vuitton bags

,

Most of the speedys have been copied, so I wouldn't be affected by that in making my purchase decision. Since you have damier, azur and mono bags you should kinda know how they wear. Go for ebene if you really want a fuss-free, all-weather workhorse. Or mono if you prefer a more iconic style. Both are great. LV

,

Louis Vuitton Speedy U can consider a valet key holder. It has a valet loop and a regular loop.

.

Zapraszamy na

VIII konferencję dla polskich profesorów nauk organizacji i zarządzania pt.

Nauki zarządzania – wczoraj, dziś, jutro

 

Konferencja poświęcona jest pamięci
prof. dra hab. dr h.c. Janusza Teczke

 

Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 września 2018 na

Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

 

Patronat nad konferencją objęli:

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół,

Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej

 

Szczegółowe informacje: http://katzm.uek.krakow.pl/konferencja-krakow-2018

 

 

 

Szanowni Państwo!

w dniu 29 czerwca 2018 roku
 w Starej Auli, w Budynku Głównym 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
odbyło się 
 
Pożegnanie Absolwentów 2018

specjalności Zarządzanie Międzynarodowe

oraz

Zjazd Absolwentów

specjalności Zarządzanie Międzynarodowe!


Świadkami tego wydarzenia byli również przedstawiciele władz naszej Uczelni: Prorektor ds. organizacji i rozwoju prof. dr hab. Janusz Czekaj, Prorektor ds. komunikacji i współpracy prof. dr hab. Janina Filek,  Prodziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych dr hab. Wojciech Giza.

Organizacja gali Pożegnania Absolwentów była możliwa dzięki fundatorom i partnerom, wśród których byli:  Krakowska Szkoła Biznesu, Fundacja Zarządzania Międzynarodowego, Stowarzyszenie Ad Meritum, a także Dział Promocji naszego Uniwersytetu.

W uroczystości wzięły udział również rodziny Absolwentów, znajomi i przyjaciele, promotorzy prac magisterskich oraz pracownicy Katedry Zarządzania Międzynarodowego. Absolwenci wystąpili w reprezentacyjnych togach i biretach.

Spotkanie składało się z dwóch części. Podczas pierwszej, oficjalnej – Kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego prof. UEK dr hab. Piotr Buła wręczył każdemu Absolwentowi list gratulacyjny, osoby szczególnie zaangażowane w życie Katedry otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

W drugiej części uroczystości Absolwenci mogli uczzestniczyć w „sesji zdjęciowej” przed Budynkiem Głównym UEK oraz w nieformalnym spotkaniu przy lampce wina i smacznym poczęstunku.

 


 

 

 

 

Współpraca z firmami

Katedra Zarządzania Międzynarodowego ze względu na meritum swojego nauczania stara się nawiązywać aktywną współpracę z firmami i organizacjami zewnętrznymi. Celem takiej współpracy ma być...

Współpraca międzynarodowa

Dodatkowe uatrakcyjnienie programu studiów, stanowi możliwość wyjazdu każdego studenta specjalności Zarządzanie międzynarodowe na tygodniowe seminarium międzynarodowe, realizowane naprzemiennie...